jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Mae’r tudalennau hyn yn rhoi mynediad i fersiynau digidol o groestoriad o ddefnyddiau llawysgrif a phrintiedig yn ymwneud ag Ann Griffiths, ei bywyd a’i gwaith.

Ceir yma y testunau cynharaf o’i gwaith, ynghyd â deunydd bywgraffyddol crai amdani. Cynhwysir hefyd rychwant o drafodaethau beirniadol.

Ni fu modd cynnwys rhai eitemau diweddar am resymau hawlfraint.

Llawysgrifau

Deunydd printiedig (Awdur, A – Z)