jump to main content

Cardiff University
 
Cynnwys
Astudio Ann Griffiths
Testunau digidol
Gwaith Ann Griffiths
Hawlfraint
Gwybodaeth
Cysylltu
 
English (Home)
 
 
Catalog y Llyfrgell
Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Caerdydd

Eiddo Prifysgol Caerdydd yw hawlfraint y wefan hon. Cedwir pob hawl. Gwefan at ddefnydd ymchwil bersonol yw hon. Ni chaniateir atgynyrchiadau masnachol o unrhyw ran o’r wefan nac unrhyw ran o’r gweithiau sy’n ymddangos arni.

Rhestrir isod mewn bachau petryal enwau perchnogion hawlfraint y gweithiau digidol a gynhwysir ar y wefan hon. Am ganiatâd i atgynhyrchu’r gweithiau hynny, dylid cysylltu â pherchnogion yr hawlfraint.

Gwnaethpwyd pob ymdrech i ddod o hyd i berchnogion yr hawlfreintiau. Os oes unrhyw beth wedi’i gynnwys heb y caniatâd priodol gwnaethpwyd hynny mewn anwybodaeth ac ymddiheurwn am y diffyg. Mewn achosion o’r fath, dylid cysylltu â golygydd y wefan.

Llawysgrifau:

LlGC 682E; LlGC 694D; LlGC 1071A; LlGC 3292E; LlGC 8386A; LlGC, Llsg. Cwrt Mawr 1491B.
[ Llyfrgell Genedlaethol Cymru / National Library of Wales ]


Llyfrau/Erthyglau:

ALLCHIN, A. M.: 'Ann Griffiths: An Approach to Her Life and Work', Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, Sessions 1972 and 1973, 170-84.
[ A. M. Allchin ], [ Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion/Honourable Society of Cymmrodorion ].

ALLCHIN, A. M.: 'Ann Griffiths, Mystic and Theologian', The Kingdom of Love and Knowledge, London: Darton, Longman & Todd, 1979, 54-70.
[ A. M. Allchin ], [ Darton, Longman and Todd Ltd ].

ALLCHIN, A. M.: 'Discovering Ann Griffiths', in Brendan O'Malley (ed.), The Welsh Pilgrims’ Manual: Cydymaith y Pererin, Llandysul: Gwasg Gomer, 1989, 13-23.
[ A. M. Allchin ], [ Gomer ].

ALLCHIN, A. M.: ‘Companions on the Way: Mary Jones, Ann Griffiths and Ruth Evans’, Resurrection's Children, Norwich: Canterbury Press, 1998, 17-34, 120.
[ A. M. Allchin], [ SCM-Canterbury Press Ltd ].

ALLCHIN, A. M. (cyf. R. Gerallt Jones): 'Rhagymadrodd', yn Rhyfeddaf Fyth… : Emynau a Llythyrau Ann Griffiths ynghyd â'r Byrgofiant iddi gan John Hughes, Pontrobert, a Rhai Llythyrau gan Gyfeillion, gol. E. Wyn James, Y Drenewydd: Gwasg Gregynog, 1998, 9-18.
[ A. M. Allchin ], [ Gwasg Gregynog ].

CONRAN, Tony: Welsh Verse, Bridgend: Seren Books, 1992, 238-41.
[ T. Conran ], [ Seren ].

EVANS, D. Tecwyn: Ann Griffiths (1776-1805), Dinbych: Gwasg Gee, 1955.
[ M. E. Jones ], [ Gwasg Gee ].

GRIFFITHS, W. A.: 'The 150th Anniversary of the Death of Ann Griffiths', The Montgomeryshire Collections, 53:1 (1953), 18-33.
[ Powysland Club ].

GRUFFYDD, R. Geraint: 'Ann Griffiths: Llenor', Taliesin, 43 (1981), 76-84.
[ R. G. Gruffydd ], [ Taliesin ].

HIGHAM, R. Brian (amryw luniau).
[ R. B. Higham ], [Gwasg Bryntirion Press].

HODGES, H. A.: 'Introduction', in Homage to Ann Griffiths, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, 5-13.
[ V. Hodges ], [ Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales ]

ISAAC, Evan: Prif Emynwyr Cymru, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1925, 236-58.

JAMES, E. Wyn: ' "Llythyr Anghyhoeddedig Ann Griffiths" ', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 57:2 (Gorffennaf 1972), 34-41.
[ E. W. James ], [ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

JAMES, E. Wyn: 'Ann Griffiths', yn Cwmwl o Dystion, gol. E. Wyn James, Abertawe: Christopher Davies, 1977, 99-113.
[ E. W. James ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JAMES, E. Wyn: 'Rhai Methodistiaid a'r Anterliwt', Taliesin, 57 (Hydref 1986), 8-19.
[ E. W. James ], [ Taliesin ].

JAMES, E. Wyn: Dechrau Canu: Rhai Emynau Mawr a'u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1987, 64, 72, 75.
[ E. W. James ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JAMES, E. Wyn: Carolau a'u Cefndir, Pen-y-bont ar Ogwr: Gwasg Efengylaidd Cymru, 1989, 67.
[ E. W. James ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JAMES, E. Wyn: 'Y Llyfrau yn Nolwar Fach', Y Casglwr, 39 (Nadolig 1989), 16-17.
[ E. W. James ], [ Cymdeithas Bob Owen ].

JAMES, E. Wyn: 'Perthynas Ann Griffiths a Williams Pantycelyn', Barn, 321 (Hydref 1989), 26-8; 322 (Tachwedd 1989), 23-5.
[ E. W. James ], [ Barn ].

JAMES, E. Wyn: 'Ann Griffiths, Mary Jones a Mecca'r Methodistiaid', Llên Cymru, 21 (1998), 74-87
[ E. W. James ], [ Gwasg Prifysgol Cymru/University of Wales Press ].

JENKINS, Kathryn: ' "Songs of Praises": The Literary and Spiritual Qualities of the Hymns of William Williams and Ann Griffiths', The Hymn Society of Great Britain and Ireland Bulletin, 214 (January 1998), 98-109.
[ K. Jenkins ], [ Hymn Society of Great Britain and Ireland ].

JONES, Bedwyr Lewis: 'Ann Griffiths', Yr Haul a'r Gangell, Haf 1976, 13-18.
[ E. W. Jones ], [ Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales ].

JONES, Bobi (gol.): 'Rhagymadrodd', Pedwar Emynydd, Llandybïe: Llyfrau'r Dryw, 1970, 7-29.
[ R. M.Jones ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JONES, Bobi: Ann Griffiths: Y Cyfrinydd Sylweddol, Pen-y-bont ar Ogwr: Llyfrgell Efengylaidd Cymru, 1977, 3-34.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JONES, Bobi: ‘Y Dreftadaeth Deg: Llythyrau Ann Griffiths’, Y Cylchgrawn Efengylaidd, 30:4 (Hydref 1993), 19-20; 31:1 (Gaeaf 1993-94), 19-20.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ]

JONES, J. R.: 'Ann Griffiths', Llên Cymru, 8:1-2 (1964), 33-41.
[ B. Caldwell ], [Gwasg Prifysgol Cymru/University of Wales Press ].

JONES, J. R.: ' Pathos yr "Angerdd" Uniongred: Ann Griffiths', Ac Onide, Llandybïe: Llyfrau'r Dryw, 1970, 223-44.
[ B. Caldwell ], [ Gwasg Dinefwr Press ].


JONES, R. M.: ' "Cyfriniaeth" Ann Griffiths', Llên Cymru a Chrefydd, Abertawe: Christopher Davies, 1977, 470-6.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

JONES, R. M.: 'Ann Griffiths (1776-1805): Scriptural Mystic', Evangelical Magazine of Wales, 24 (1985), 14-16.
[ R. M. Jones ], [ Gwasg Bryntirion Press ].

JONES, R. M.: 'Another Celtic Spirituality – The Calvinistic Mysticism of Ann Griffiths’, Foundations, 38 (Spring 1997), 39-44; 39 (Autumn 1997), 31-6.
[ R. M. Jones ], [British Evangelical Council ].

LEWIS, D. Morgan: 'Ffurf Wreiddiol Emynau Ann Griffiths', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 6:2 (Awst 1921), 2-7.
[ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

LEWIS, D. Morgan: 'Ffurf Wreiddiol Hymnau Ann Griffiths', Y Llenor, 3 (1924), 110-29, 172-87.

LEWIS, H. Elvet: The Sweet Singers of Wales, London, 1889, 53-69.

LEWIS, H. Elvet: Ann Griffiths: Ei Hanes a'i Hemynau, Caernarfon, 1903.

LEWIS, Saunders: ‘Tröedigaeth Ann Griffiths’, Seren Gomer, 54 (1962), 69-74.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Undeb Bedyddwyr Cymru/Baptist Union of Wales ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths: Arolwg Llenyddol’, Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, Sesiwn 1965, 244-56.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion/ Honourable Society of Cymmrodorion ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths a Chyfriniaeth’, Y Traethodydd, 1971, 99-103.
[ M. Jones/R. G. Gruffydd ], [ Y Traethodydd ].

LEWIS, Saunders: ‘Ann Griffiths: A Literary Survey’, trans. H. A. Hodges, in Homage to Ann Griffiths, Penarth: Church in Wales Publications, 1976, 15-30.
[ V. Hodges/M. Jones/R. G. Gruffydd ], [Yr Eglwys yng Nghymru/The Church in Wales ].

MORGAN, Derec Llwyd: 'Emynau y Cariad Tragwyddol', Barddas, 94 (Chwefror 1985), 6-7.
[ D. Ll. Morgan ], [ Barddas ].

MORGAN, Dyfnallt (gol.): Y Ferch o Ddolwar Fach, Gwasg Gwynedd, 1977.
[ E. Morgan, G. Ramage, R. G. Gruffydd, H. P. Jones, A. M. Allchin, D. Ll. Morgan ], [ Gwasg Gwynedd ].

PARRY-WILLIAMS, T. H.: ‘Ann’, Casgliad o Ysgrifau T. H. Parry-Williams, gol. Amy Parry-Williams, Llandysul: Gwasg Gomer, 1984, 279-84.
[ M. Ll. Davies], [ Gomer ]

RAMAGE, Helen: 'Teulu Dolwar Fach', Bro'r Eisteddfod (Cyflwyniad i Faldwyn a'i Chyffiniau), goln. Gwynn ap Gwilym a Richard H. Lewis, Abertawe: Gwasg Christopher Davies, 1981, 213-28.
[ G. Ramage ], [ Gwasg Dinefwr Press ].

ROBERTS, Enid P.: 'Cynefin Ann Griffiths: Almanac, Anterliwt a Baled', Y Cymro, 25/1/1977, 12-13.
[E. Roberts ], [ Y Cymro ].

ROBERTS, G. T.: 'Briwsion Hanes. 1', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd, 41:1 (Mawrth 1956), 25-6.
[ T. J. Pritchard, S. E. Davies ], [ Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd ].

ROBERTS, Gomer M.: 'Trem ar Ei Bywyd', yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, 10-21.
[ M. Edwards ], [ Gwasg Pantycelyn, Caernarfon ].

ROBERTS, Gomer M.: 'Mesur Wyth Saith Clonciog Ann Griffiths', Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, 1:9 (Gorffennaf 1976), 258-61.
[ M. Edwards ], [Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru ].

THOMAS, David: 'Mesur Ann Griffiths', Y Cerddor, Medi 1931, 300-2.
[ A. M. Thomas ].

THOMAS, David: ' "Dyma Frawd a Anwyd Inni" ', Yr Eurgrawn, 1947, 205-7.
[ A. M. Thomas ].

THOMAS, David: Ann Griffiths a’i Theulu, Dinbych: Gwasg Gee, 1963.
[ A. M. Thomas ], [ Gwasg Gee ].

THOMAS, M. Wynn: 'Ann Griffiths and Morgan Llwyd', Studies in Mystical Literature, 5:3 (1983), 23-39.
[ M. W. Thomas ],

WILLIAMS, Daniel: Teithi Meddwl Ann Griffiths, Lerpwl: Gwasg y Brython, 1932.
[ D. G. Williams ].

WILLIAMS, Huw: 'Alawon Ann Griffiths', Y Goleuad, 8/3/1985, 3.
[ M. ap Huw ], [ Gwasg Pantycelyn, Caernarfon ].

WILLIAMS, J. Price: 'Ei Chyfraniad Crefyddol', yn Cofio Ann Griffiths, gol. William Morris, Caernarfon: Llyfrfa'r Methodistiaid Calfinaidd, 1955, 37-52.
[ D. Price Williams ], [Gwasg Pantycelyn, Caernarfon].

WILLIAMS, R. R.: The Hymns of Ann Griffiths, Liverpool: Brython Press, 1947.